انواع سقف شیب دار

مقالات

انواع پوشش سقف های  شیبدار

انواع پوشش سقف های  شیبدار یکی از اجزای ساختمان سقف می باشد که سقف از دو نوع شیبدار و مسطح…

نمایش ادامه مقاله
مقالات

سقف شیبدار

سقف شیبدار سقف شیبدار چیست؟ سقف شیبدار نوعی سقف با دو ضلع شیبدار به شکل 8 است که در وسط به هم می‌رسند. نقطه برخورد این…

نمایش ادامه مقاله