سقف شیب دار

مقالات

سقف شیبدار

سقف شیبدار سقف شیبدار چیست؟ سقف شیبدار نوعی سقف با دو ضلع شیبدار به شکل 8 است که در وسط به هم می‌رسند. نقطه برخورد این…

نمایش ادامه مقاله